All posts by Pieter Lakeman

Lakeman: DNB heeft slappe knieën

"De Nederlandsche Bank maakt misbruik van zijn macht", zegt financieel activist Pieter Lakeman over het beleid van de toezichthouder. Hij heeft met zijn stichting Sobi (Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie) een meldpunt opgezet voor kleine financiële instellingen die zich gedupeerd voelen door DNB. De Nederlandsche Bank viert vandaag het 200-jarig bestaan, maar Lakeman ziet geen enkele reden … Lees verder ››

DSB en de rol van DNB

DSB en DNB

DNB verleende in 2005 een bankvergunning aan Scheringa terwijl de onderneming niet voldeed aan een groot aantal eerder door DNB gestelde eisen. Dat Scheringa niet aan de eisen voldeed bleek uit een accountantsrapport. Ook had de interne afdeling van DNB die adviseerde over het toelaten van nieuwe banken, aan de directie van DNB … Lees verder ››

SOBI start meld- en informatiepunt DNB

  23 april 2014 – Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI heeft een meld- en informatiepunt over De Nederlandsche Bank geopend (www.meldpuntdnb.nl). SOBI wil daarmee misstanden bij het toezicht door DNB aan de kaak stellen. Volgens SOBI-voorzitter Pieter Lakeman worden kleinere pensioenfondsen, banken en verzekeraars steeds vaker onder druk gezet om activiteiten over te dragen aan door … Lees verder ››

Geen schadevergoeding voor ontslagen bestuurders vermogensbeheerder VPV

Geen schadevergoeding voor ontslagen bestuurders vermogensbeheerder VPV Achtergrond De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hadden in 2003 aangedrongen op het ontslag van twee bestuurders van vermogensbeheerder Veer Palthe Voûte (VPV). DNB en AFM waren van mening dat deze bestuurders in 1999 met voorwetenschap in aandelen hadden gehandeld. Daarom gaven zij VPV op 14 … Lees verder ››

DNB verliest van Pensioenfonds Vereenigde Glasfabrieken

Uitspraak 10 september 2013 College van Beroep voor het Bedrijfsleven Het Pensioenfonds Vereenigde Glasfabrieken vergrootte in oktober 2009 haar belang in fysiek goud tot 12% van haar totale beleggingsportefeuille. DNB vond dat dit percentage tot een niet voldoende gediversificeerde beleggingsportefeiulle leidde en dat het pensioenfonds daardoor artikel 135 van de pensioenwet overtrad. DNB gaf een formele … Lees verder ››

Kan de Nederlandse Bank niet meer aansprakelijk gesteld worden?

Vraag: Is het waar dat De Nederlandse Bank niet meer aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die is veroorzaakt door fouten en onrechtmatige gedragingen van DNB? Antwoord: In zekere zin is dat waar. Per 1 juli 2012 is de aansprakelijkheid van de DNB (en ook van de AFM) wettelijk beperkt tot opzet en grove schuld. Deze beperking van … Lees verder ››