dsb-bank-meldpuntdnb.nl

DSB en de rol van DNB

DSB en DNB

DNB verleende in 2005 een bankvergunning aan Scheringa terwijl de onderneming niet voldeed aan een groot aantal eerder door DNB gestelde eisen. Dat Scheringa niet aan de eisen voldeed bleek uit een accountantsrapport. Ook had de interne afdeling van DNB die adviseerde over het toelaten van nieuwe banken, aan de directie van DNB geadviseerd geen bankvergunning aan DSB te verlenen.

Het verdienmodel van DSB steunde op drie pijlers: verkoop van overlijdensrisicoverzekeringen waarop honderden procenten winst werd gemaakt en waarvoor 10 of 20 jaar premies vooruitbetaald moesten worden (koopsompolissen), verkoop van beleggingspolissen waarop de klant pas winst kon maken wanneer de beurskoersen drie keer zo snel zouden stijgen als in de honderd voorafgaande jaren gemiddeld het geval was geweest en op overcreditering van de klant. Dit bedrijfsmodel is door DNB geaccepteerd. Door deze bedrijfsvoering zijn de klanten van DSB in totaal voor meer dan 2 miljard euro benadeeld, zij het dat de klanten door de bankrun en het faillissement van DSB ruim een half miljard euro schadevergoeding ontvangen.

DSB bank maakte al sinds 2007 verlies. De negatieve resultaten werden in de jaarrekeningen weggewerkt, mede door grondslagwijzigingen toe te passen. Na de bankrun van 1 oktober 2009 adviseerde de toenmalige president van DNB, Nout Wellink, alle spaarders om hun tegoeden bij DSB aan te houden (de President zelf had geen spaartegoed bij DSB en plaatste ook geen nieuw saldo bij DSB). In oktober 2009 verschafte DNB onware informatie aan de ECB met het voorzienbare gevolg dat de ECB de kredietfaciliteit van DSB vrijwel halveerde en DSB surseance van betaling moest aanvragen. Doordat de verliezen van DSB onder het oog van DNB gemaskeerd werden maar curatoren van DSB de juiste cijfers hanteerden bleek direct na het faillissement dat het eigen vermogen van DSB ruim 200 miljoen euro negatief was. Dit was voor afboekingen wegens het faillissement. Door de bestaande deposito garantieregeling kregen alle spaarders (ook spaarders met achtergestelde leningen) hun vorderingen tot een maximum van € 100.000 terug. De tekorten bij DSB bank zijn voor rekening van de andere banken (voornamelijk ING, Rabo en ABN Amro) gekomen. Deze banken hebben in eerste instantie € 600 miljoen moeten afschrijven. Ook dat verlies voor die banken is veroorzaakt door het falend toezicht van DNB. DNB heeft in het dossier DSB aldus op alle fronten gefaald:

  • DNB lichtte de hand met de zelf opgestelde toetredingsvoorwaarden en verleende ten onrechte een bankvergunning aan Scheringa,
  • DNB heeft ten onrechte genoegen genomen met de bijna criminele bedrijfsvoering die geen enkele rekening hield met de belangen van de klanten,
  • DNB onderkende de verliessituatie en het negatief eigen vermogen onvoldoende,
  • DNB heeft onware informatie aan de ECB verschaft.

Mede als gevolg van dit falen zijn de klanten van DSB en de andere onder haar toezicht staande banken voor enkele miljarden euro’s benadeeld. In december 2009 verklaarde Dr. Wellink geen spijt te hebben van het verlenen van de vergunning.

Leave a Reply