anonieme-meldingen-anonieme-tips-de-nederlandse-bank-sobi-lakeman

Anonieme melding nr. 1

In de omgang met DNB als toezichthouder voelde een onderlinge waarborgmaatschappij (kleiner dan 20 FTE en minder dan 10 miljoen euro premie) zich onheus bejegend.

Tijden een gesprek ten kantore van DNB, dat als zeer intimiderend werd ervaren door de vertegenwoordigers van de betreffende onderneming, heeft DNB te kennen gegeven niet gecharmeerd te zijn van de toekomstplannen van de betreffende onderneming. De vraag wat er schortte aan de gepresenteerde toekomstplannen en welke wijzigingen nodig waren om de gunst van de toezichthouder te winnen werd beantwoord met een ijzingwekkende stilte, een inhoudelijke argumentatie bleef uit.

Het is gebruikelijk dat van bijeenkomsten ten kantore van DNB een verslag wordt opgenomen in het (toezicht)dossier van de betreffende onderneming. DNB heeft laten weten dat er van deze bespreking geen verslag aan het dossier werd toegevoegd.

Leave a Reply