PERSBERICHT – NARDUS samenwerkende uitvaartorganisaties trekt aan de bel bij het Ministerie van Financiën

Zie tevens brief Nardus 25 04 2014 aan het Ministerie van Financiën de heer Ir. J.R.V.A. Dijsselbloem

Besturen van uitvaartverenigingen worden getoetst op basis van de nieuwe Europese regelgeving Solvency II terwijl deze verenigingen met ingang van 2016 niet onder deze toezichtregels vallen.

Besturen van uitvaartverenigingen die onder de Wet Financieel Toezicht vallen worden opgeroepen voor een toetsingsgesprek met De Nederlandsche Bank. Een uitvaartvereniging is gebaseerd op het aloude “nabuurschap” en wordt bestuurd door vrijwilligers uit de maatschappelijke context en regio van de uitvaartvereniging. En dit soms al meer dan 100 jaar. De juridische positie is er een van een groep participerende burgers conform het BW-verenigingsrecht. De financiële missie is werken zonder winstoogmerk en met minimale kosten te komen tot een maximale zorg en/of uitkering bij overlijden.

De Nederlandsche Bank baseert deze toetsingsgesprekken op het feit dat per 1 januari 2016 Solvency II in werking treedt. Geen van de bij Nardus aangesloten huidige Wft-verenigingen zullen straks binnen de toezichtregels van Solvency II ressorteren. Desondanks worden bestuurders van uitvaartverenigingen hierover zeer uitgebreid bevraagd. Iets waar zij als bestuurder van de huidige uitvaartvereniging nimmer onderdeel van zullen zijn.
Recente ervaringen met De Nederlandsche Bank laten een beeld zien van miscommunicatie tussen twee geheel verschillende werelden en maatschappelijke belangen. De verschillen tussen beide worden zo sterk ervaren door de leden van Nardus, zijnde uitvaartverenigingen, dat zij zich niet kunnen losmaken van de stellige indruk dat De Nederlandsche Bank een ongeschreven missie heeft om de hiervoor bedoelde uitvaartverenigingen te bedreigen in hun voortbestaan.  Terwijl juiste deze uitvaartverenigingen een voorbeeld zijn van een participatiemaatschappij.

Zie tevens brief Nardus 25 04 2014 aan het Ministerie van Financiën de heer Ir. J.R.V.A. Dijsselbloem

Leave a Reply