DNB herkent zich niet

DNB herkent zich niet

Het meldpuntdnb wil openheid in haar contacten met DNB realiseren en is daarom voornemens om ook de kritiek van DNB op het meldpuntdnb weer te geven. DNB heeft, door het Financieele Dagblad om een reactie op de start van het meldpunt gevraagd, gesteld ‘zich niet te herkennen in het beeld dat er harder wordt opgetreden tegen kleinere partijen.’ Dit is sinds enkele jaren in de financiële wereld jargon voor de mededeling dat men het er niet mee eens is. Een zegsman van DNB stelde in het FD van 23 april 2014: ‘Het is voor ons een belangrijk punt om iedereen gelijk te behandelen’. DNB wijst er daarnaast op dat er voldoende mogelijkheden zijn om bezwaar te maken.

‘Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen tegen besluiten van DNB of de wijze waarop DNB zich heeft gedragen, vervolgens kunnen ze in beroep gaan en in hoger beroep. Ook kunnen ze een klacht indienen’, aldus de woordvoerder tegenover het Financieele Dagblad.

Het meldpuntdnb hecht geen inhoudelijke betekenis aan deze uitlating.

Leave a Reply