Wat wil het meldpunt DNB?

Het meldpuntdnb wil onjuist gedrag van DNB aan de kaak stellen en het voor (kleine) pensioenfondsen, banken en verzekeraars en hun functionarissen mogelijk maken  klachten te uitten over de wijze waarop DNB toezicht uitoefent en aanwijzingen geeft,  zonder dat zij hoeven te vrezen onder druk gezet te worden.

Ook wil het meldpuntdnb informatiepunt zijn voor media, de politiek en onder toezicht staande instellingen en hun (voormalige) bestuurders.

Het meldpunt staat open voor iedereen. Het meldpunt zal de ontvangen informatie ook analyseren en de analyses in nieuwsbrieven opnemen. Wanneer daarvoor aanleiding bestaat zal het meldpunt aan DNB opheldering vragen over dubieus of omstreden gedrag van DNB.

Het meldpunt zal nieuwsbrieven uitgeven waarop belangstellenden  zich kunnen abonneren.

In beginsel is niet uitgesloten dat het meldpunt op verzoek van belanghebbenden een of meer collectieve acties tegen DNB zal starten met het doel een verklaring voor recht te verkrijgen dat bepaalde gedragingen van DNB onrechtmatig zijn.

Er zijn meerdere signalen in de markt die erop wijzen dat het toezichtsgedrag van DNB jegens kleine pensioenfondsen, banken en verzekeraars niet aan de te stellen eisen van moraliteit voldoet. Willekeur viert soms hoogtij. Volgens meerdere berichten worden functionarissen bij pensioenfondsen en verzekeraars geïntimideerd. Zij zouden een streepje achter hun naam krijgen wanneer zij niet voldoen aan de wens van DNB om door hen geleide ondernemingen aan een andere rechtspersoon over te dragen.

Verbetering toezichtsgedrag

Het toezichtsgedrag zou onder meer op de volgende punten kunnen verbeteren:

  • Minder intimidatie op bestuurders van onder toezicht staande instellingen.
  • Minder druk uitoefenen op onder toezicht staande instellingen.
  • Bij de eerste uitingen van ongenoegen en/of kritiek van DNB op de instelling explicieter aangeven wat het doel van de uitlating van DNB is.
  • Alvorens DNB aanwijzingen geeft kan het bij haar aanwezige ongenoegen over de gang van zaken concreter beschreven worden.
  • Daarbij zal DNB duidelijk moeten aangeven op welke wetsartikelen haar gevoel van onbehagen gebaseerd is.
  • Discriminerende eisen met betrekking tot financiële verslaggeving beëindigen.
  • Minder voorkeur voor grote fondsen en bedrijven.
  • Aanwijzingen met betrekking tot beleggingen beter en concreter onderbouwen.

Het meldpunt wil de onderhandelingspositie van kleine pensioenfondsen, banken, verzekeraars en hun bestuurders jegens DNB versterken, onder meer door voorlichting te geven over relevante jurisprudentie.

Werkwijze van meldpuntdnb

Belanghebbenden en anderen kunnen ook vertrouwelijk informatie melden.

Het meldpunt zal het gedrag van DNB  zoveel mogelijk op de voet volgen en van commentaar voorzien. Hoofdredacteur van het meldpunt is Pieter Lakeman.

Het meldpunt zal, naast de door klokkenluiders aangedragen informatie,  informatie verschaffen over de bevoegdheden van DNB zoals met betrekking tot beleggingseisen en aankoop van derivaten.

Het meldpunt zal ook inzicht geven in eerder toezichtgedrag van DNB zoals bijvoorbeeld met betrekking tot Icesafe, DSB, SNS Reaal, ABN Amro .

Maak hier uw melding

Leave a Reply